Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
1,955.00
Зарах
1,975.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,149.00
Зарах
2,233.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,999.00
Зарах
3,146.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
32.24
Зарах
39.20
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
314.50
Зарах
320.00
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
15.63
Зарах
16.38