Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
1,988.00
Зарах
1,997.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,066.00
Зарах
2,151.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,934.00
Зарах
3,049.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
28.69
Зарах
31.80
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
311.00
Зарах
313.20
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
15.96
Зарах
16.55