Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
1,987.00
Зарах
1,997.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,224.00
Зарах
2,277.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
3,013.00
Зарах
3,082.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
29.26
Зарах
31.08
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
309.00
Зарах
312.50
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
16.46
Зарах
16.85