Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,012.00
Зарах
2,020.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,303.00
Зарах
2,350.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,931.00
Зарах
2,987.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
30.09
Зарах
32.21
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
309.00
Зарах
312.00
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
18.74
Зарах
19.19