Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
2,465.00
Зарах
2,478.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
2,572.00
Зарах
2,667.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
3,047.00
Зарах
3,155.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
40.50
Зарах
45.20
CNY
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
358.00
Зарах
362.00
JPY
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
21.57
Зарах
22.40