Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,013.00
Зарах
2,021.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,218.00
Зарах
2,302.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,883.00
Зарах
2,980.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
24.55
Зарах
28.19
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
305.00
Зарах
308.00
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
16.96
Зарах
17.64