Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
2,442.00
Зарах
2,450.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
2,857.00
Зарах
2,940.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
3,210.00
Зарах
3,301.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
40.70
Зарах
43.00
CNY
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
369.00
Зарах
372.00
JPY
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
21.76
Зарах
22.18