Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,318.00
Зарах
2,332.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,522.00
Зарах
2,586.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,824.00
Зарах
2,896.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
36.08
Зарах
38.87
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
343.50
Зарах
347.00
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
22.16
Зарах
22.78