Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
1,996.00
Зарах
2,006.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,207.00
Зарах
2,250.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,899.00
Зарах
2,950.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
29.27
Зарах
31.25
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
302.50
Зарах
305.50
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
17.98
Зарах
18.37