Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,060.00
Зарах
2,075.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,269.00
Зарах
2,352.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,701.00
Зарах
2,798.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
30.03
Зарах
32.59
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
310.50
Зарах
315.00
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
19.71
Зарах
20.50