Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
1,972.00
Зарах
1,988.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,155.00
Зарах
2,208.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
3,049.00
Зарах
3,130.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
32.87
Зарах
35.63
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
317.00
Зарах
321.50
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
15.79
Зарах
16.22