Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,464.00
Зарах
2,474.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,585.00
Зарах
2,692.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
3,060.00
Зарах
3,182.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
36.13
Зарах
41.36
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
357.00
Зарах
362.00
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
21.32
Зарах
22.24