Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
1,992.00
Зарах
1,998.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,218.00
Зарах
2,305.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
3,005.00
Зарах
3,122.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
30.89
Зарах
34.52
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
312.00
Зарах
315.00
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
16.31
Зарах
16.93