Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,250.00
Зарах
2,270.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,516.00
Зарах
2,586.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,958.00
Зарах
3,038.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
33.51
Зарах
36.10
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
336.00
Зарах
345.50
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
22.19
Зарах
22.89