Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,038.00
Зарах
2,053.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,216.00
Зарах
2,321.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,649.00
Зарах
2,770.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
29.72
Зарах
34.22
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
305.50
Зарах
310.00
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
18.86
Зарах
19.85