Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
2,435.00
Зарах
2,441.00
EUR
% 0.24 Ханшийн бууралт
Авах
2,848.00
Зарах
2,879.00
GBP
% 0.21 Ханшийн бууралт
Авах
3,231.00
Зарах
3,265.00
RUB
% 0.48 Ханшийн бууралт
Авах
40.70
Зарах
41.50
CNY
% 0.16 Ханшийн бууралт
Авах
366.50
Зарах
368.40
JPY
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
21.38
Зарах
21.58