Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
1,936.00
Зарах
1,949.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,128.00
Зарах
2,204.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,656.00
Зарах
2,744.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
28.10
Зарах
32.00
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
293.00
Зарах
296.80
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
18.47
Зарах
19.26