Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,490.00
Зарах
2,500.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,627.00
Зарах
2,683.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,976.00
Зарах
3,039.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
40.45
Зарах
43.53
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
360.00
Зарах
364.50
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
21.61
Зарах
22.08