Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
2,450.00
Зарах
2,458.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
2,867.00
Зарах
2,915.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
3,227.00
Зарах
3,281.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
42.04
Зарах
43.67
CNY
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
371.00
Зарах
374.00
JPY
% 0 Ханшийн өсөлтгүй
Авах
21.69
Зарах
22.12