Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,048.00
Зарах
2,063.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,234.00
Зарах
2,314.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,675.00
Зарах
2,767.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
30.16
Зарах
32.71
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
307.50
Зарах
312.50
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
19.30
Зарах
20.04