Валютын ханш
USD
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,282.00
Зарах
2,292.00
EUR
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,516.00
Зарах
2,612.00
GBP
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
2,919.00
Зарах
3,027.00
RUB
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
33.91
Зарах
38.82
CNY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
341.00
Зарах
344.30
JPY
% 0 Ханшийн өсөлт
Авах
22.17
Зарах
23.17