Санал гомдол гаргах
*Гомдол гаргагчийн овог:
*Гомдол гаргагчийн нэр:
*Утасны дугаар:
*Цахим шуудан:
* Гэрийн хаяг:
*Гомдол гаргаж буй УАНС-ийн санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөрийн нэр:
*УАНС-ийн санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөрөөс үүдэн бий болсон эсвэл бий болох магадлалтай гэж үзэж буй сөрөг нөлөөлөл, үр дагавар:
*Та энэхүү санал, гомдлын дагуу төсөл хэрэгжүүлэгчид болон бусад оролцогч талуудтай холбогдсон уу?
Та холбогдсон хүний нэр, хэрхэн, хэзээ холбогдож, ямар хариу авсан, холбогдсон баримт бий эсэх тухайгаа дэлгэрэнгүй бичнэ үү :
Та төсөл хэрэгжүүлэгчидтэй холбогдоогүй бол яагаад холбогдоогүй вэ?
* Та энэхүү санал, гомдлыг ХХБанканд мэдүүлснээр ямар үр дүн, шийдлийг хүлээж байгаа вэ?
Таны зүгээс асуудлыг шийдвэрлэхэд ямар санал дэвшүүлж байна вэ?
* Та энэхүү санал, гомдлыг гаргахдаа өөрийн мэдээллийг нууцлахыг хүсч байна уу?
* Танд санал гомдолтой холбоотой нэмэлт материал байвал [email protected] хаяг руу өөрийн нэр болон ямар төсөл, хөтөлбөртэй холбогдолтой зэргийг явуулаарай
Хаяг, Байршил Валютын бэлэн бус ханш Тооцоолуур е-Сэтгүүл e-Брошур Facebook Twitter Youtube TDB Bot Онлайн туслах Холбоо барих Санал хүсэлт