Мэдээ / Feb 19, 2016

АВТОМАТ 1800-1977 дуудлага өгөх заавар

ПОС-ЫН ЦААС ЗАХИАЛАХ:

1800-1977 → 2-аар товч → 1-ээр товч →Дохио дуугарсны дараа Зураг 1-т харуулснаарх байгууллагын Терминал дугаар оруулах  → Зураг2-т харуулснаарх Сериалын дугаарын сүүлийн 3 орон бүхий баталгаажуулах код оруулах

 

ЗАСВАРЫН ДУУДЛАГА ӨГӨХ:

1800-1977 → 2-аар товч → 2-ээр товч →Дохио дуугарсны дараа Зураг 1-т харуулснаарх байгууллагын Терминал дугаар оруулах  → Зураг2-т харуулснаарх Сериалын дугаарын сүүлийн 3 орон бүхий баталгаажуулах код оруулах

Маргаантай гүйлгээний талаар тодруулахыг хүсвэл: 11-331883  /ажлын өдрүүдэд 09:00-18:00 цаг/

Зураг-1 Зураг-2


Хаяг, Байршил Валютын бэлэн бус ханш Тооцоолуур е-Сэтгүүл e-Брошур Facebook Twitter Youtube TDB Bot Онлайн туслах Холбоо барих