Мэдээ / Dec 10, 2020

Хүндэт харилцагчдын анхааралд

 

2021.05.05-ны өдөр 2021.04.30-ны өдрийг хүртэлх цуглуулсан урамшууллын эрхүүдээс 12 хос буюу 24 харилцагчаа “Боловсрол суваг” телевизээр шууд дамжуулан тодруулна.

Урамшууллын эрхийг дараах нөхцөлөөр цуглуулах боломжтой:

Карт захиалга

Шалгуур

Олгох эрх

1

Виза Алтан кредит карт

Шинээр болон хугацаа нь дууссан карт дахин захиалах

3ш урамшууллын эрх

2

Виза Лэйди премиум кредит карт

3

Виза Платинум карт

4

Виза Алтан дебит карт

Шинээр болон хугацаа нь дууссан карт 2 ба түүнээс дээш жилээр дахин захиалах

2ш урамшууллын эрх

5

Виза энгийн дебит карт

1ш урамшууллын эрх

 

Картын гүйлгээ

6

Виза картаар хийсэн 100,000 төгрөг/50 ам.доллар/50 еврогийн худалдан авалт тутамд

ХХБ-ны ПОС машин дээр болон интернет худалдан авалт, олон улсад хийгдсэн худалдан авалт

1ш урамшууллын эрх

 

Хадгаламж

7

Хугацаатай хадгаламжийн дансанд нэмэгдсэн 100,000 төгрөг тутамд

3 ба түүнээс дээш сарын хугацаатай хадгаламж байх        

1ш урамшууллын эрх

8

Анх удаа хугацаатай хадгаламжийн данс шинээр нээлгэх тохиолдолд

9

Хугацаагүй хадгаламжийн дансаа хугацаатай хадгаламжийн данс руу шилжүүлсэн тохиолдолд

Анхаарах зүйлс:

  1. Хадгаламжийн бүтээгдэхүүний хувьд 1 хүнд 1000 ширхэг хүртэл урамшууллын эрх олгоно.
  2. Хугацаатай хадгаламжийн үлдэгдэл нь 2020.04.30-ны өдрийн үлдэгдлээс буураагүй байх.
  3. Хугацаатай хадгаламжийн дансны хугацаа дуусахад сунгасан тохиолдолд мөн урамшууллын эрх авах боломжтой.
  4. Урамшуулалт аяны тохирол шалгаруулах үед таны хадгаламж 3 ба түүнээс дээш сарын хугацаатай байх шаардлагатай.

Хаяг, Байршил Валютын бэлэн бус ханш Тооцоолуур е-Сэтгүүл e-Брошур Facebook Twitter Youtube TDB Bot Онлайн туслах Холбоо барих Санал хүсэлт