Валютын ханш
USD
% 0.04 Ханшийн бууралт
Авах
2,450.00
Зарах
2,457.00
EUR
% 0.1 Ханшийн бууралт
Авах
2,865.00
Зарах
2,912.00
GBP
% 0.52 Ханшийн бууралт
Авах
3,210.00
Зарах
3,264.00
RUB
% 0.05 Ханшийн бууралт
Авах
42.03
Зарах
43.65
CNY
% 0.27 Ханшийн бууралт
Авах
370.00
Зарах
373.00
JPY
% 0.18 Ханшийн бууралт
Авах
21.67
Зарах
22.08