Интернэт банк Харилцах дансны хуулга Картын дансны хуулга Интернэтээр данс нээх
Худалдаа Хөгжлийн Банк

Жижиг зээл

ХХБ дараах 2 төрлийн жижиг зээлийг санал болгож байна:

 • Эргэлтийн хөрөнгийн зээл
 • Хөрөнгө оруулалтын зээл

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл

Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын бизнесийн эргэлтийн хөрөнгөө нэмэгдүүлж, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд зориулсан зээл юм.

Зээлийн нөхцөл


Д/д

Зээлийн төрөл

Зээлийн хүү

Зээлийн хугацаа

Зээлийн дээд хэмжээ

төгрөг

ам.доллар

төгрөг

ам.доллар

1 Эхлэлийн 1.90% 1.60% 24 сар хүртэл 350 сая төгрөг хүртэл 350 сая төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний ам.доллар хүртэл
2 Дэвшлийн 1.80% 1.50%
3 Түншлэлийн 1.70% 1.40%
4 Дахин түншлэлийн 1.60% 1.35%
5 Сайн түншлэлийн 1.50% 1.30%

Жич: Бид сайн зээлдэгчиддээ эргэлтийн хөрөнгийн зээлийг төгрөгийн 1.2 хувь, ам.долларын 1.1 хувь хүртэл бууруулан олгохоор боллоо.

Хөрөнгө оруулалтын зээл

Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагын бизнесдээ хөрөнгө оруулалт хийж, үйл ажиллагаа, цар хүрээ, үйлчилгээгээ өргөжүүлэхэд зориулсан зээл юм.

Зээлийн нөхцөл:

Д/д Зээлийн төрөл Зээлийн хүү Зээлийн хугацаа

Зээлийн дээд хэмжээ

төгрөг ам.доллар төгрөг ам.доллар
1 Эхлэлийн 1.70% 1.40% 36 сар хүртэл 350 сая төгрөг хүртэл 350 сая төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний ам.доллар хүртэл
2 Дэвшлийн 1.60% 1.35%
3 Түншлэлийн 1.50% 1.30%

Та өмнө нь аль ч банкнаас зээл авсан байж болно. Харин дараагийн зээлээ манай банкнаас авсан тохиолдолд өмнөх бусад зээлээ манайхаас авсан зээлдэгчийн нэгэн адилаар таны хүү буурах болно. Жижиг зээлийн олгох хугацаа болон хэмжээ нь зээлдэгчийн зээлийн бодит хэрэгцээ, санхүү, төлбөрийн чадвар, үйл ажиллагаа эрхэлсэн туршлага, төлөх эх үүсвэр, эрсдлийг харгалзан үзэж, судалсны үндсэн дээр тогтооно.

Шимтгэл:

 • Зээлийн хүсэлтийг судалсны шимтгэл - 0,5 % ( багадаа 10 000₮; ихдээ 200 000₮ )

Жижиг зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

 • Бизнесийн тогтвортой үйл ажиллагаа эрхэлдэг;
 • Хугацаа хэтэрсэн зээл, хүүгийн өр төлбөргүй;
 • Банкны шаардлага хангасан барьцаа хөрөнгөтэй байх;

Бүрдүүлэх материал

Аж ахуйн нэгжийн хувьд:

 • Зээлийн өргөдөл, санхүүгийн баримтад гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдийн анкeт, зээл эргүүлэн төлөх тооцоо (Банкны салбараас эсвэл энд дарж татаж авна уу.)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 • Компанийн гэрээ, дүрэм
 • Зээл авах, компанийн үл хөдлөх хөрөнгийг барьцаанд тавихыг зөвшөөрсөн хувь нийлүүлэгчдийн зөвшөөрөл
 • Санхүүгийн тайлан /сүүлийн 2-3 улирлын/
 • Үйл ажиллагаа явууулах зөвшөөрөл,  лиценз
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ /эх хувиар/, үнэлгээний тайлан /орон сууцанд хамаарахгүй/, газар эзэмших гэрчилгээ, барьцаалах хөрөнгө барьцаанд тавигдаагүй тухай ЭХЭУБГ-ын  лавлагаа, шаардлагатай бол итгэмжлэл
 • Бизнeсийн үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлцлүүд
 • Орлого, зардал, өглөг, авлага, санхүүжилтийг нотлох анхан шатны баримтууд
 • Бусад шаардлагатай баримт бичгүүд

Иргэдийн хувьд:

 • Зээлийн өргөдөл, зээлдэгчийн анкeт, зээл эргүүлэн төлөх тооцоо (Банкны салбараас эсвэл энд дарж татаж авна уу.)
 • Нотариатаар баталгаажуулсан иргэний үнэмлэхийн хуулбар /зээлийг хамтран  хариуцах хүнд  мөн адил хамаарна/
 • Үйл ажиллагаа явуулах лиценз, зөвшөөрөл
 • Барьцаа хөрөнгийн гэрчилгээ /эх хувиар/, үнэлгээний тайлан /орон сууцанд хамаарахгүй/, газар эзэмших гэрчилгээ, барьцаалах хөрөнгө барьцаанд тавигдаагүй тухай ЭХЭУБГ-ын лавлагаа, шаардлагатай бол итгэмжлэл
 • Орлогын бүртгэлийн дэвтэр /хар дэвтэр/, байгаа бол аж ахуйн нэгжийн сүүлийн 2-3 улирлын санхүүгийн тайлан
 • Бизнeсийн үйл ажиллагаатай холбоотой гэрээ хэлцлүүд
 • Орлого, зардал, өглөг, авлага, санхүүжилтийг нотлох анхан шатны баримтууд
 • Гэрлэлтийн гэрчилгээ (Гэрлээгүй бол гэрлэсэн эсэх лавлагаа)
 • Бусад шаардлагатай баримт бичгүүд

Холбоо барих, банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл:

19001977 (7/24) tdbm.mn/facebook
133133 tdbm.mn/twitter
info@tdbm.mn www.tdbm.mn
info_tdb@yahoo.com tdb_info
+ 976 99001977    
+ 976 70161988 (7/24 / гадаадаас холбогдож байгаа тохиолдолд энэ дугаарлуу залгана уу)

2015-05-18

ШИНЭ МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

Худалдаа, хөгжлийн банкны хүүхдийн хадгаламж эзэмшдэг хүүхдүүдээс 18-н нас хүрч, хүүхдийн хадгаламжийн хугацаа нь дуусч байгаа харилцагчдаа банкны зүгээс хүлээн авч, хүндэтгэл үзүүллээ.

Олон улсын стандартад нийцүүлсэн банкны дэвшилтэт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг харилцагчиддаа хүргэхийг зорин ажиллаж, банкны салбарын хөгжилд үргэлж шинийг санаачлан нэвтрүүлдэг ХХБ энэ удаад Монголын хөрөнгийн зах зээлд анх удаа Кастодиан үйлчилгээг бүрэн хэмжээнд нэвтрүүллээ.

Худалдаа, хөгжлийн банкнаас жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг “Картыг төлбөрт хүлээн авагч байгууллагуудын зөвлөгөөн” 5-р сарын 21-ний өдөр “Туушин” зочид буудалд 9 дэх жилдээ зохион байгуулагдлаа. Сүүлийн 3 жилийн турш ХХБ тус зөвлөгөөнийг Diners club international болон UnionPay International байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулж байгаа юм.

 
  Банк | Мэдээ, мэдээлэл | Ханш | Шагнал | Банкны салбарууд | Холбоо барих | Сайтын бүтэц © Copyright 2013. Trade & Development Bank.